Biuro rachunkowe

CESKO Biuro Rachunkowo Podatkowe
Skotnicka Sp JawnaProwadzimy biuro rachunkowe na terenie Zabrza w dogodnej lokalizacji. Świadczymy usługi w zakresie szeroko pojętej księgowości, proponując naszych Klientom prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów. Udzielamy także wsparcia w zakresie obsługi kadrowo-płacowej i doradztwa finansowo-podatkowego. Obsługujemy klientów biznesowych z różnych branż. Udzielamy wsparcia przedsiębiorcom z sektora małych, średnich i dużych firm.

Świadczymy usługi rachunkowe w formie pomocy doraźnej oraz na zasadach stałej współpracy. Wykonujemy obowiązki powierzone nam podczas wstępnych ustaleń z Klientami. Działamy w oparciu o przepisy prawa oraz ogólnie przyjęte zasady rachunkowości. Zapewniamy stały dostęp do informacji i poufność . Zgodnie z etyką zawodową gwarantujemy ochronę wszystkich informacji, które pozyskaliśmy podczas wykonywania obowiązków zawodowych przez cały okres trwania współpracy oraz po jej wygaśnięciu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

W świetle polskich przepisów prawa do prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zobowiązana jest liczna grupa przedsiębiorców. Prowadzone są na podstawie tzw. dowodów księgowych, z zastosowaniem chronologii i systematyki. Księgi rachunkowe mogą być realizowane na zasadzie dzienników, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, wykazów składników aktywowi i pasywów, zestawienia obrotów i sald księgi głównej.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów jest konieczne w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych. Znajduje zastosowanie w przypadku realizacji obowiązku opodatkowania na zasadach ogólnych. Z uwagi na formę stanowi także bardzo skuteczne narzędzie ewidencjonowania wydatków i zakupów w firmie. W sposób pośredni zmusza do gromadzenia wszelkich dowodów transakcji , zapewniając rzetelną dokumentację finansową.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej może być formą opodatkowania dla określonej grupy podatników, co uwarunkowane jest przepisami prawa oraz rozporządzeniami. Skorzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozwala skorzystać z rozliczeń od podstaw opodatkowania i odliczenia od podatku. Nie wymaga przygotowywania comiesięcznych rozliczeń oraz zmniejsza ilość koniecznej dokumentacji podatkowej.

Dokumentacja i ewidencja płac i kadr:

Obsługa kadrowo-płacowa jest związana z realizacją wielu czynności dotyczących przygotowania stosownej dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, współpracą z organami administracyjnymi, rozliczeniami w zakresie składek, itp. Im większa liczba osób, tym większe obowiązki w tym zakresie nakłada na pracodawcę polskie ustawodawstwo. Outsourcing w tym zakresie pomaga dopełnić wszystkich powinności zgodnie z przepisami prawa.